Recherche dans le site

 

NAŠE SPOLEČNOST:

Společnost, jejíž název je inspirován jménem bohyně země Gaia, je rozjížděcí, tzv. start-up projekt v oblasti zemědělství. Gaïago založili 4 společníci v roce 2011 s cílem zaměřit se na přírodní a inovující typy hnojiv: biologická hnojiva, mikrobiální očkování, použití metod biostimulace zejména využití elicitorů.

 

Jádrem činnosti společnosti Gaïago je ochrana životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti v zemědělské výrobě při vytváření nových přírodních produktů pro vyživování půdy a také výživu a zdraví plodin.

 

Nabízená řešení společnosti Gaïago umožní distributorům a zemědělcům zajistit lepší výnosy za využití hnojení přírodním způsobem a při zachovaní zdraví kultivovaných plodin. Naše výrobky jsou určeny pro celou škálu zemědělských plodin počínaje obilninami přes krmiva až po průmyslové rostliny, využitelná na vinicích, ovocných sadech i pro pěstitele zelinářských produktů. Jsou využitelné v ekologickém zemědělství a odpovídají evropským normám CE 834/2007 a CE 889/2008.

 

Sídlo společnosti se nachází v Saint Rémy du Plain, v Bretani ve Francii. Zaměstnává v současnosti zhruba desítku pracovníků a její roční obrat je 1,5 miliónů eur.

 

 

NAŠE ZÁKLADNÍ PRODUKTY:

  • Půdní aktivátory: NUTRIGEO napomáhá ke znovuobnovení přirozené úrodnosti půdy vložením stopových prvků, ministop a organických molekul potřebných pro mikroorganizmy vyživující půdu. Náš výrobek se rozlišuje na různé typy hnojiv přizpůsobené půdám v různých regionech a zemích dle využití. Zemědělcům tak napomáhá výrazným způsobem zvýšit výnosnost rostlinné výroby.
  • Biologická hnojiva: FREE N 100 a FREE MIN' jsou tekuté přípravky aplikovatelné buď zvlášť, nebo současně s postřikem při dávkování 0,5l/ ha.  FREE N 100 umožní rostlině odchytit dusík ze vzduchu, a tak zároveň posílit půdní potenciál. Toto řešení přináší 15-30% navýšení dusičné složky. Další výrobek FREE MIN zvyšuje využití hydroxydu draselného, čili potaše a dále fosforu přirozeně obsažených v půdě.
  • Přírodní biostimulanty: STIMULUS a STIMULUS PLF jsou výrobky složené z mořských řas, aminokyselin a dalších humidních organických kyselin a napomáhají rostlinám vyrovnat stres a zlepšit tak výnosnost. Aminokyseliny obsažené v produktu STIMULUS byly specificky vyvinuté pro obiloviny a olejniny, zatímco výrobek STIMULUS PLF je určen především pro zelinářské produkty a ovocnářskou a vinařskou výrobu.
  • Přírodní řasy: SOLISPE je přírodní produkt, který napomáhá při nedovyživování plodin. Umožňuje rostlině bojovat proti vnějším napadením, např. teplotním šokům či zraněním a podporuje přirozené zhojení a znovuobnovení struktury rostlin.
  • Biouhel: C2LOR je přírodní produkt obsahující karbonické složky. Biouhel je produktem rozkladu biomasy vlivem vysoké teploty při úplném vyloučení přístupu vzduchu, tento proces se označuje jako pyrolýza. Takový výrobek je dnes předmětem nevídaného zájmu, protože právě on by mohl být tím PRAVÝM ŘEŠENÍM proti devastaci půd bez současného použití jakýchkoliv přídavků – hnojiv atd., ale zároveň při zachování vysoké úrovně zemědělské produkce.

 

KONTAKT:

Pro další doplňující informace nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese:

philippe.monvoisin@gaiago.eu

 

Vous êtes à la page > ACCUEIL > gaiago-tcheque

ACCUEIL

Conjuguer l’innovation à l’efficacité

Libérez l’azote !

Et si on essayait de faire autrement ?

Gaïago recrute

Le biochar, une incroyable découvert

Copyright Gaïago SAS - Février 2013 / Tous droits réservés / Gaïago - ZA de la Sortoire - 35560 Saint-Rémy du Plain - Tél : 02 99 88 73 91